ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไป (Student Packaging: ST)

1

บรรจุภัณฑ์ใส่เมล็ดพันธุ์ Seed...

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลเเละส่งเสริมการขายเเก่เมล็ดพัน...

   จักรกฤษณ์ ยนจอหอ
2

สมส้ม

บรรจุส้มได้สี่ลูก มีหูหิ้ว ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการสัมผัสส้มโดยตรง สามารถปรับรูป...

   ชลธี เจวารี
3

ไร่นา(RICENA)

ขึ้นรูปจากกระดาษแผ่นเดียว เป็นทรงสี่เหลี่ยมจึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการใช้ขนส่งอีก...

   กนกพร สุขประเสริฐ , เสาวลักษณ์ จุลนิพิฐวงษ์
ชมเชย

อู่ข้าว OU-KAO

ประโยชน์ ออกแบบมาจากการสานกระติ๊บข้าวเหนียว บรรจุภัณฑ์นำกลับมาใช้ซ้ำ ข้อดี รู...

   ธนทัต ถาเมือง
ชมเชย

3 Muskeers

ประโยชน์ คือ สนุกสกับโครงสร้าง 3 มิติ และชวนให้เกิดการสะสมทั้ง 3 รูปแบบ ข้อดี...

   ณัฐกาณต์ กันทะวงค์
ชมเชย

All light

ช่วยคุ้มครองสินค้าและง่ายต่อการขนส่งแล้วยังนำมาเพิ่มฟังก์ชันโดยการทำมาเป็นที่ครอ...

   นางสาวปิยรินทร์ ใช้ทอง
ชมเชย

CERA-KASE

ประโยชน์ บรรจุภัณฑ์จัดแสดงสินค้าจำลองร้านซูชิ ข้อดี display จำลองการใช้งานผล...

   ศุภกิต เรืองศักดิ์
ชมเชย

Bath 2 go

ประโยชน์ คือ บรรจุภัณฑ์ใช้กลุ่มธุรกิจโรงแรม สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาพ...

   รสนันท์ ภักดีวิวัฒน์
ชมเชย

e’POR & e’MAE

ประโยชน์ บรรจุภัณฑ์พร้อมจัดแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ภายใน ข้อดี การคัดสรรวัตถุดิบและอ...

   คมสันต์ ดวงใส
ชมเชย

shi shi shùn li

สะดวกและประหยัดต้นทุนต่อการขนส่ง , สวยงาม เมื่อใช้งานสามารถใช้ได้สะดวก และรวดเร็...

   กาญจนา นิตสุวรรณ , อภิญญา ประทุมมัง , - , -
ชมเชย

นกแล

ประโยชน์ display เป็นการละเล่นโล้ชิงช้า ข้อดี shelf ready packaging การใช้...

   ธีรดนย์ สุวรรณ์
ชมเชย

Blooming Boom

ประโยชน์ ออกแบบให้สามารถใช้ซ้ำได้ ข้อดี สำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่จำกัด การ...

   ปารียา คงคำ
Copyrights © 2020 All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.