ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ยังไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด สำหรับสินค้าทั่วไป (New Design Package : ND)

1

Real Banana

สะดวก สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและโควิด โดยแนะนำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงปลอดภัย ทานโด...

   พัฒนันต์ เจริญเวช
2

กล่องส้มสวนสุขใจ

ประโยชน์ - เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งและสามารถปรับเป็นกระเช้าผลไม้ได้ การใช้ง...

   สิทธินนท์ ปัญสุวรรณวงศ์ , กฤติน ลีลากฤษฎากรณ์ , - , -
3

SHIELD - eyewear

บรรจุภัณฑ์สินค้าแว่นตากรองแสง ที่สามารถเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็น Face shield เพื่อคว...

   ธเนศ รุ่งวิริยะวงศ์
ชมเชย

DIY. GREEN PRODUCT

รวมหัวม็อบและด้ามเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการจัดวาง และการเคลื่อนย้ายง่าย ใช้...

   ธาวิน ณ เชียงใหม่ , ธาวิน ณ เชียงใหม่ , ธาวิน ณ เชียงใหม่ , ธาวิน ณ เชียงใหม่
ชมเชย

The duck ไข่เค็ม

เป็นไม้เหลือใช้ในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นำมาออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ไข่เค็ม ที่สาม...

   นางสาวกมลวรรณ พงษ์กุล , นายปณต นวลใส
ชมเชย

Tony Healthy Vegetable Growing...

- บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก - หากต้นแ...

   นายธกร กำเหนิดผล
ชมเชย

ชุดบรรจุภัณฑ์ลิปสติกช่วยลดความ...

ลดการสัมผัสสินค้าทดลอง (Tester),ลดเวลาในการเลือกสินค้า,ลดปัญหาจากสินค้าทดลองแบบใ...

   นางสาวสุชาดา คันธารส
Copyrights © 2020 All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.