ขวดแก้ว Lightweight Size 300,700ml.

รายละเอียด

ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษต่อโลก ช่วยลดการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงลง และ ลดต้นทุน

แรงบันดาลใจ / แนวคิดในการออกแบบผลงาน

ต้องการทำ Project เพื่อสนับสนุนระบบ ISO 14001 ของโรงงาน เน้นการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลพลอยได้จาก Project นี้ ได้ลดต้นทุน

วัสดุที่ใช้

เศษแก้ว และ ทรายแก้ว

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

ขวดแก้ว Size 300ml , 700ml.

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.