บรรจุภัณฑ์ใส่เมล็ดพันธุ์ Seed garden Packaging

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลเเละส่งเสริมการขายเเก่เมล็ดพันธุ์ โดยมีการใส่ข้อมูลทั้งการปลูกเเละสรรพคุณของเมล็ดพันธ์นั้นอย่างครบถ้วน เเละยังสามารภตั้งโชว์เป็น Display ได้อีกด้วย

แรงบันดาลใจ / แนวคิดในการออกแบบผลงาน

ได้รับเเรงบันดาลใจมาจากตำราพฤกษศาสตร์ของทางยุโรปจึงได้นำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ให้ดึงดูดเเละน่าสนใจเปรียบเสมือนการได้ตำราพฤกศาสตร์ของเมล็ดพันธุ์นั้น ๆ

วัสดุที่ใช้

พิมพ์ 4 สีลงบนกระดาษอาร์ตการ์ด 210 เเกรม

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

11.5 x 10 เซนติเมตร / ชิ้น

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.