กล่องส้มสวนสุขใจ

รายละเอียด

ประโยชน์ - เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งและสามารถปรับเป็นกระเช้าผลไม้ได้ การใช้งาน - ใช้บรรจุส้ม จำนวน 8 ผล ข้อดี - ลดปริมาณขยะ และลดต้นทุนในการผลิต - ลดการใช้พลังงานในการผลิตทั้งวงจร

แรงบันดาลใจ / แนวคิดในการออกแบบผลงาน

แนวความคิดหลักในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระเช้าบรรจุส้ม มาจากการลดการใช้วัสดุ 5 ส่วน คือ 1.ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ 2.ตะกร้าหวาย 3.พลาสติกที่ใช้หุ้มกระเช้า 4.โบว์ที่ใช้ผูกกระเช้า 5.สก๊อตเทปที่ปิดผนึกกล่อง

วัสดุที่ใช้

กระดาษลูกฟูกลอน F

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

225 x 200 x 172 mm

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.