อู่ข้าว OU-KAO

รายละเอียด

ประโยชน์ ออกแบบมาจากการสานกระติ๊บข้าวเหนียว บรรจุภัณฑ์นำกลับมาใช้ซ้ำ ข้อดี รูปทรงกระติ๊บข้าวเพื่อดึงดูดใจให้ผู้ซื้อ การใช้งาน รูปทรงปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหาย รูปทรงสื่อถึงความเป็นไทย

แรงบันดาลใจ / แนวคิดในการออกแบบผลงาน

แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการกินและการจักสานของภาคเหนือ โดยออกแบบรูปทรงเป็นกระติ๊บข้าว จึงนำไปบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เพื่อยกระดับการขายข้าวแต๋นที่เป็นขนมของไทย

วัสดุที่ใช้

กระดาษอาร์ตมัน

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

ย 14 ซม. * ก 14 ซม. * ส 24.5 ซม.

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.