กุเลาทองแม่แป้นตากใบ "ปลากุเลาหั่นชิ้น"

รายละเอียด

บรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อสื่อสารถึงความคราฟท์และพิถีพิถันของแบรนด์ สร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ด้วยการออกแบบมาจากสเน่ห์ของการตากปลากุเลาแบบห้อยหัวลงของปลากุเลาตากใบจากนราธิวาส

แรงบันดาลใจ / แนวคิดในการออกแบบผลงาน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากการตากห้อยปลากุเลาแบบห้อยหัวลง อันเป็นเอกลักษณ์ของปลากุเลาตากใบ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษถึงกรรมวิธีการผลิตในแบบท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวนราธิวาส

วัสดุที่ใช้

กระดาษคราฟท์ที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ และเชือกป่านจากธรรมชาติ

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

กว้าง 11 ซม. สูง 21.5 ซม. หนา 2.5 ซม.

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.