สมส้ม

รายละเอียด

บรรจุส้มได้สี่ลูก มีหูหิ้ว ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการสัมผัสส้มโดยตรง สามารถปรับรูปร่างเป็นแนวยาวหรือพับเก็บเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ สามารถฉีกแบ่งได้เป็น 2ลูก -4ลูก ได้โดยไม่่ต้องสัมผัสผลส้ม เป็นมิตร

แรงบันดาลใจ / แนวคิดในการออกแบบผลงาน

แนวความคิด การให้แบบไทย โดยปกตินิสัยของคนไทยที่จะมักมีของฝากให้ผู้อื่นเสมอ ลวดลายจึงเป็นลายเหมือนตะกร้าหรือชะลอมของไทย ทำให้รู้สึกเป็นมิตร เป็นไทย เหมือนได้รับของจากญาติสนิท ทั้งยังรู้สึกปลอดด้วย

วัสดุที่ใช้

กระดาษอาร์ท 350 แกรม

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

กว้าง 13.5 cm ยาว 16 cm สูง (รวมหูหิ้ว) 12.5 cm

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.